Fullt hus vid Språkprojektets seminarium i Almedalen

Tisdagen den 2a juli höll Språkprojektet sitt årliga seminarium på Almedalen. Årets tema var Hela landet ska lära - för en gränslös och likvärdig skola.

Publicerat 2019-07-10

Panelen diskuterade fjärrundervisning, och huruvida det kan vara en del av lösningen för att ge elever i Sverige en likvärdig undervisning. Panelen modererades av Agri Ismail och bestod av:

  • Anders Bergström - Förvaltningschef Skellefteås kommun
  • Antuanela Cimpea - Legitimerad modersmålslärare med många års erfarenhet av när- och fjärrundervisning i rumänska
  • Petter Lundberg - Chef MediaCenter & Infomix, Region Västerbotten
  • Sara Svanlund - Andra Vice ordförande Lärarnas Riksförbund
  • Anna Åkerfeldt - Forskare Stockholms universitet + Projektledare Fil. Dr. i didaktik

och en elev med erfarenhet av fjärrundervisning, Marceline Forsberg, som deltog via videochatt.

Panelen diskuterade begränsningarna i nuvarande lagar som endast tillåter fjärrundervisning i ämnena modersmål, samiska i sameskolan, moderna språk och teckenspråk. Ett steg i rätt riktning kan vara att låta studenter studera fler ämnen via fjärrundervisning.

Några utmaningar nämndes emellertid, bland annat svårigheten att garantera att elever i glesbygden får tillgång till högkvalitativ utbildning samtidigt som man säkerställer att lärarens roll och expertis inte nedvärderas. Dessutom påpekades att fjärrundervisning kräver mer självdisciplin och är således inte lösningen för alla elever, samt att bristen på akademisk forskning kring fjärrundervisning och teknisk utbildning till lärare under såväl lärarutbildningen som senare under yrkeslivet.

Men det fanns även också positiva aspekter som nämndes: såväl lärare som studenter ansåg att detta var en givande utbildningsmetod som gav möjligheter att studera ämnen som annars inte skulle vara tillgängliga, samt att elever lättare kunde få tillgång till behöriga lärare. Visserligen fanns det några ämnen där fjärrundervisning skulle vara svårare att implementera, men panelen var i stort sett överens om att det kunde användas i fler ämnen än det som var tillåtet idag. Det ansågs från huvudmännens håll att även om det fanns några logistiska utmaningar så gav fjärrundervisning elever en möjlighet att få en jämlik utbildning. 

Regeringen har relativt nyligen beslutat att förlänga den pågående försöksverksamheten med fjärrundervisning. De skolor som i dag bedriver försöksverksamhet har fått möjlighet att fortsätta med det till och med den 30 juni 2020, och vi kommer att följa utvecklingen kring detta område med intresse!

Missade du Språkprojektets seminarium i Almedalen? Ingen fara, nu finns den tillgänglig i sin helhet på Youtube, "Talks at Studi"och här nedan.