Fjärrundervisning – en lösning på lärarbristen?

Del 2 – Anna Åkerfeldt

Publicerat 2019-12-09

I dagens intervju berättar Anna Åkerfeldt, forskare i didaktik vid Stockholms universitet, om digitala läromedel och hur vi i Sverige fortfarande inte helt tar till vara på de möjligheter som digitala läromedel ger. Det beror delvis på en stark tradition av fysiska läroböcker där nya tekniker haft svårt att slå sig in. Anna tror dock att utvecklingen går mot allt mer plats för digitala komplement vid sidan av de mer traditionella. Tittar man på Danmark finns redan ett etablerat system där digitala läromedel även subventioneras.

En stor fördel för digitala läromedel gentemot traditionella är enligt Anna de ökade möjligheterna till kombination av ljud, text och bild, multimodalitet, som pedagogiskt verktyg. Framför allt kan de digitala läromedlen fungera som ett komplement till de traditionella, då variationen upplevs som positivt och stimulerande av eleverna.

Missa inte morgondagens intervju med Antuanela Cimpea, legitimerad modersmålslärare i rumänska, om hennes elevers reaktioner på fjärrundervisning.