Fjärrundervisning – en lösning på lärarbristen?

Del 4 – Petter Lundberg

Publicerat 2019-12-09

I dagens intervju möter vi Petter Lundberg, verksamhetschef för MediaCenter samt utbildningsstrateg för Region Västerbotten.

Petter berättar om den utmaning som lärarbristen utgör, med uppåt 60% lärarbrist där det är som värst i kommunerna. Genom fjärrundervisning har de ändå möjlighet att säkerställa elevernas lagstadgade rätt till utbildning från behöriga lärare. En lagändring skulle innebära ökad kvalitet, likvärdighet, och utbildningsutbud – oavsett var i landet eleverna bor.

Han tycker att digitala läromedel också kan stötta digitaliseringen, något som man redan kan se i andra länder, exempelvis Danmark där det även finns en myndighetsrakning av högkvalitativa digitala läromedel.

Missa inte veckans sista intervju imorgon, med Sara Svanlund från Lärarnas riksförbund.