Fjärrundervisning – en lösning på lärarbristen?

Del 5 – Sara Svanlund

Publicerat 2019-12-09

I dagens och veckans sista intervju möter vi Sara Svanlund, andra vice förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

Hon tycker vi ska fokusera på vikten av läraren, oavsett om undervisningen sker i klassrummet eller via fjärrundervisning. Fjärrundervisning kan vara en lösning på problemen med lärarbrist och stora geografiska avstånd.

För att digitala läromedel ska vara ett bra komplement, är det också viktigt att lärarna får tid att kvalitetssäkra och granska de digitala läromedel som finns tillgängliga, för att hitta något som passar just dem och deras undervisning.