Fjärrundervisning – en lösning på lärarbristen?

Publicerat 2019-12-09

Alla elever har rätt att undervisas av behöriga lärare. Tyvärr är avstånden stora och de behöriga lärarna relativt få i vissa delar av landet, vilket skapar stora problem för skolorna att få ihop undervisningen. I takt med att lärarbristen fortsatt att öka har därför behovet av ökad flexibilitet i undervisningen också gjort det, kanske framför allt behovet av undervisning på distans, fjärrundervisning.

Idag är tyvärr kommunernas möjligheter att erbjuda fjärrundervisning ganska begränsade, vilket har gjort det svårt för både skolor och huvudmän att kunna erbjuda eleverna undervisning av den typen. Nu i december förväntas dock regeringen lägga fram ett förslag om ändringar i lagstiftningen som förhoppningsvis kommer ge kommunerna en större handlingsfrihet.

Studi och Språkprojektet bjöd i somras under Almedalsveckan in till en paneldebatt om just fjärrundervisning och digitalisering, där många intressanta perspektiv på ämnet diskuterades. Det blev tydligt att behoven av fjärrundervisning är större än nuvarande lagstiftning lämnar utrymme för.

I väntan på regeringens ändringsförslag, kommer vi under veckan att dela med oss av en del av dessa perspektiv i en serie korta intervjuer med våra paneldeltagare.

Vill du se hela det spännande panelsamtalet från Almedalsveckan, så hittar du det här.

Först ut är Anders Bergström, förvaltningschef för Skellefteå kommun, som berättar om kommunens erfarenheter av fjärrundervisning. Det har använts först och främst inom modersmål och minoritetsspråk, men även inom vissa moderna språk. Anders tror att allt fler elever kommer ha nytta av fjärrundervisning även i andra ämnen om bristen på behöriga lärare fortsätter att öka. Fjärrundervisningen i Skellefteå ersätter inte helt fysiska möten, men fungerar som ett bra komplement för att täcka de behov som ändå finns idag. Kommunen har bland annat funnit att eleverna lär sig mer, att de visar stor kreativitet och bildar egna studiegrupper där de delar erfarenheter med varandra.

Missa inte morgondagens intervju med Anna Åkerfeldt, forskare i didaktik på Stockholms universitet.