Jim Cummins förespråkar flerspråkigt lärande

Jim Cummins är världens ledande forskare om flerspråkiga elever. Han är professor emeritus vid University of Toronto i Kanada och adjungerad professor vid Åbo Akademi i Finland.

Publicerat 2018-12-19

Johan Grafström intervjuade Cummins inför hans senaste besök i Sverige, där han bland annat pratade vid ett seminarium arrangerat av Studi och Språkprojektet.

I Intervjun förklarar Cummins att forskningen visar att desto starkare nyanlända elevers modersmål utvecklas, desto bättre kan de lära sig ett andra språk. Man ska inte heller låta sig luras av att nyanlända snabbt lär sig ett språk där de obehindrat kan prata med kamraterna på raster och fritid. Det akademiska språk som används vid undervisning är mycket mer komplext och innehåller både mer avancerad grammatik och grekiska eller latinska låneord. Undervisningsspråket tar normalt minst fem år att lära sig fullt ut, visar Cummins forskning.