Kommunerna i Språkprojektet

I dagsläget ingår över 80 kommuner i Sverige i Språkprojektet. Här kommer inom kort en lista över samtliga medverkande kommuner att presenteras.