Modersmålsdagen

uppmärksammar allas rätt till att utveckla sitt eget modersmål

Publicerat 2019-02-18

En av världens främsta forskare på flerspråkigt lärande, Jim Cummins, förklarar att ju starkare nyanlända elevers modersmål utvecklas, desto bättre kan de lära sig ett andra språk.

Internationella modersmålsdagen den 21:a februari uppmärksammar allas rätt att utveckla sitt eget modersmål. För skolans del innebär det bland annat flerspråkig undervisning.

Studi är ett digitalt och flerspråkigt läromedel som ger möjlighet att hänga med i undervisningen oavsett om man pratar perfekt svenska eller helst talar engelska, arabiska, somaliska, tigrinska eller dari.

Modersmålsdagen instiftades 1999 av UNESCO, FN:s organisation för undervisning, vetenskap och kultur. 

Lyssna på professorn Cummins föredrag på Språkprojektets styrgruppsmöte den 3:e oktober 2018, där han förklarar varför nyanlända som får undervisning på sitt eget modersmål lär sig både snabbare och bättre.

Se Cummins på Språkprojektets styrgruppsmöte