Träffa Studi på Skolan möter världen!

Publicerat 2019-04-15

I år medverkar Studi och Språkprojektet som utställare på UHR:s och Sidas nationella skolkonferens om lärande för hållbar utveckling. Årets tema är kreativitet för hållbar utveckling, med särskilt fokus på mål 13: "Bekämpa klimatförändringarna".

Mer information om programmet och länk till anmälan finns på:
Skolan möter världen