Träffa Studi på Skolriksdag 2019!

Publicerat 2019-04-15

"Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för dig som leder och styr skolan"

Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för huvudmän, tjänstemän, rektorer och förskolechefer. Under två dagar i vår samlas beslutsfattare från hela Sverige för att inspireras, diskutera angelägna frågor och utbyta erfarenheter. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat kompetensförsörjning, skolutveckling, barns och ungas hälsa, digitalisering och ledarskap.

I anslutning till konferensen arrangeras en utställning där du kan få veta mer om Studi och Språkprojektet som idag har fler än 70 medverkande kommuner.

Läs mer om programmet här:
Skolriksdag 2019