Språkprojektet nominerat till Götapriset

– ett prestigefyllt pris som delas ut på Kvalitetsmässan i Göteborg

Publicerat 2019-02-11

Nomineringen innebär att Språkprojektet kommer att presenteras på Kvalitetsmässan, som är Europas största fackmässa och konferens om verksamhets- och samhällsutveckling. Dessutom har Språkprojektet chansen att ta hem priset, som förutom äran ger en check på 100 000 kronor.

I Språkprojektet ingår den digitala, genuint flerspråkiga utbildningstjänsten Studi. Grunden är en lättillgänglig läroplansanpassad katalog med pedagogiska lektionspaket, var och ett bestående av video, ljud, övningar och texter. Lektionspaketen och tjänsten som helhet är designade genom löpande experimenterande med slutanvändarna, med det tydliga målet att gynna nyanlända elevers lärande och att förstärka mångfald, jämställdhet och bidra till en mer likvärdig skola.

Götapriset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Pristagaren utses av en jury, bestående av Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad; Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen; Per-Arne Andersson, direktör Sveriges Kommuner och Landsting; Mats Deleryd, vd för SIQ; Anders Danielsson, landshövding Länsstyrelsen i Västra Götaland; och Henrik Edman, direktör för Kvalitetsmässan. 

Bakom Götapriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling) och Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Läs mer om Götapriset och vilka andra projekt som nominerats.