Studi och Hovsjöskolan goda exempel

i Svenskt Näringslivs undersökning om invandrade elevers prestationer

Publicerat 2019-02-14

”Det är av stor vikt att gå vidare med att undersöka de kritiska framgångsfaktorerna och hur kunskapen om dessa framgångsfaktorer kan spridas snabbare och mer framgångsrikt”.

Det skriver Svenskt Näringsliv i en färsk rapport om nyinvandrade niondeklassares studieresultat på kommunnivå.

"Säkerställ tillgången till digitala stöd och dra bättre nytta av digitaliseringen” är en av rapportens rekommendationer. Här nämns särskilt Hovsjöskolan i Södertälje, som använder Studi i undervisningen och där även föräldrarna har fått full tillgång till läromedlet:

”I exempelvis Södertälje pågår ett projekt där eleverna på Hovsjöskolan och deras föräldrar får tillgång till studi.se, en sajt med över 600 animerade lektionsfilmer på sex olika språk: svenska, engelska, arabiska, somaliska, dari och tigrinska. I läromedlet kan man fritt kombinera språk för tal och undertexter; exempelvis kan man välja svenskt tal och undertext på arabiska. Även de interaktiva quiz som hör till varje film finns på sex språk. Förhoppningen är att det inte bara ska snabba på barnens språkinlärning, utan också minska språkbarriären så att föräldrarna får bättre möjligheter att hjälpa till med läxor, följa barnens lärande och ha en dialog med skolans pedagoger.”

Här kan du läsa hela rapporten